เคล็ดไม่ลับ เรื่องไฟแนนซ์

เงินต้น - คือ ยอดเงินกู้ที่ ไม่รวม ดอกเบี้ย ไม่รวมภาษี ไม่รวมค่าดำเนินการ

ดอกเบี้ย - คือ ยอดเงินที่คำนวณมาจาก เงินต้น X อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ X ระยะเวลาการกู้ (ปี)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม - คือ รถยนต์มือสอง สำหรับไฟแนนซ์ที่ชำระภาษีให้กับกรมสรรพากรถูกต้องไม่ใช่ไฟแนนซ์เถื่อน นอกระบบ ต้องมีการบวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเป็นภาษีทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยรวมกัน อัตรา ณ ปัจจุบัน คือ 7%

ค่าปรับ / เบี้ยปรับ

  • ค่าปรับ เบี้ยปรับ เกิดจาก การชำระค่างวดล่าช้า ค้างค่างวด ตั้งแต่ 1 งวดขึ้นไป
  • เพื่อความชัดเจนในการตรวจสอบค่าปรับ ลูกค้าต้องติดต่อฝ่ายเจรจา สำนักงานใหญ่

หนังสือเตือนหนี้ - คือ หนังสือที่บริษัทจัดส่งให้ลูกค้า กรณีที่ลูกค้าค้างชำระตั้งแต่ 1 งวด หรือ ลูกค้าที่ชำระเงินไม่ครบจำนวนค่างวด

หนังสือยกเลิกสัญญา - คือ หนังสือยกเลิกสัญญา กรณีที่ลูกค้าค้างชำระตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป หนังสือนี้ จะสอดคล้องกับ การจัดส่งพนักงานสินเชื่อออกติดตามลูกค้า เพื่อทวงถามให้ชำระหนี้

ความรู้เรื่องการบริการเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์

การบริการทำสัญญา นอกสถานที่ถึงบ้านลูกค้า - ณ ปัจจุบัน พนักงานการตลาดปฎิบัติงานทุกวัน เพื่อเป้าหมาย และ ให้สามารถบริการลูกค้าได้ทั่วถึง จึงทำให้การตลาด ขยายทีมงานและสาขาไปทั่วทุกภาคในเขตพื้นที่ ขอให้ลูกค้าสบายใจได้ว่าการทำงานถึงบ้านเช่นนี้ มีอยู่จริง หากลูกค้าต้องการมาทำสัญญาที่สำนักงานของสาขา หรือ บริษัท เรายินดีคอยให้บริการท่านได้เช่นกัน

ลูกค้าที่มีเล่มทะเบียน - สามารถรับเงินได้เร็วกว่า ลูกค้า อื่นๆ เนื่องจาก เจ้าของรถยนต์ มีเล่มทะเบียนรถยนต์ จึงทำให้สามารถขอสินเชื่อได้ และสามารถโอนรถยนต์ ได้ทันที (กรณีที่เกิดความล่าช้า อาจสืบเนื่องจาก เอกสารของผู้กู้และผู้ค้ำประกันไม่ครบถ้วน หรือ รถมีการดัดแปลง หรือ รถโดนอายัด ยกเลิกทะเบียน)

ลูกค้าที่ติดไฟแนนซ์อื่น ๆ - ต้องมีเอกสารอ้างอิงของไฟแนนซ์เดิมมาประกอบการขอสินเชื่อ อาทิ สัญญาเช่าซื้อ ใบ เสร็จ รับเงิน ของไฟแนนซ์เดิม ภายหลังได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว ต้องรอให้ปิดบัญชีไฟแนนซ์เดิม และ รอเล่มทะเบียนจากไฟแนนซ์เดิม ที่โอนออกเป็นของผู้เช่าซื้อแล้ว ระยะเวลาการรอรับเล่มทะเบียนของแต่ละไฟแนนซ์ จะแตกต่างกัน ตามนโยบายของ ไฟแนนซ์ แต่ละบริษัทฯ เพื่อรักษาผลประโยชน์ ของลูกค้าสำหรับการเช็คเรื่องยอดปิดบัญชี ขอให้ท่านไปดำเนินการพร้อมเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบข้อเท็จจริง ของยอดปิดบัญชี และ การรับส่วนลด (ถ้ามี)