ความรู้เรื่องไฟแนนซ์


ไฟแนนซ์ที่น่าเชื่อถือ ต้องพิจารณาจากอะไรบ้าง

คำแนะนำ - ลักษณะกิจการ จดทะเบียนการค้าถูกต้อง เสียภาษีสรรพากร บริการ ตามหลัก สคบ.(สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค)

  • มีที่อยู่สำนักงานใหญ่ และ ที่อยู่สำนักงานสาขา ชัดเจน ให้บริการดูแลหลังการไฟแนนซ์ได้ต่อเนื่อง การชำระค่างวด ชำระผ่านระบบธนาคาร หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ง่ายต่อการชำระของลูกค้า
  • การชี้แจงเรื่องค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการที่ชัดเจน

วิธีการชำระค่างวดโดยไม่โดนค่าปรับ ค่าติดตาม

คำแนะนำ - ต้องชำระให้ตรงตามกำหนดการชำระค่างวด หรือ หากเกิดความล่าช้าต้องไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ครบกำหนด และ พยายามติดต่อ บริษัทฯ เพื่อแจ้งกำหนดการชำระให้ไฟแนนซ์ทราบ

  • มีการอัพเดทข้อมูล ที่อยู่ส่งเอกสารให้ไฟแนนซ์ ทราบ ในกรณีที่ท่านเปลี่ยนที่อยู่ เพื่อการรับข่าวสาร เอกสารที่เป็นประโยชน์ อาทิ ใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ หรือ ใบเสนอโปรโมชั่นต่าง ๆ

การปฎิบัติตนเมื่อค้างชำระค่างวด

คำแนะนำ - เมื่อค้างชำระค่างวด ตั้ง 3 งวด บริษัทไฟแนนซ์จะมีมาตราการยกเลิกสัญญา แจ้งให้ ท่านทราบก่อนยึดรถ ดังนั้น ภายหลังที่ท่านได้รับหนังสือยกเลิกสัญญา ให้ท่านรีบชำระค่างวดตามเงื่อนไข หรือ เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ของไฟแนนซ์นั้นๆ โดยการติดต่อ สอบถาม กับบริษัทไฟแนนซ์ ทันทีเพื่อเจรจา ซึ่งจะเป็นผลดีกับท่าน ดีกว่าการขาดการติดต่อ ใช้รถแบบไม่สบายใจ (กลัวโดนยึด)